drukuj

C.L.A. - Invest Sp. z o.o. 

Siedziba Zarządu:
ul. Grabiszyńska 151
53-439 Wrocław

tel: +48  71 338 14 23 do 25
fax: +48  71 332 41 53

email: sekretariat@invest.pl

NIP 894-00-04-653

REGON 930637186

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.
Nr KRS: 0000145268. Kapitał Zakładowy : 5.254.900,- zł

 

 


View Larger Map